För många är nog ordet diskdesinfektor inte helt bekant

För många är nog ordet diskdesinfektor inte helt bekant. En diskdesinfektor är en effektiv och bra diskmaskin som har specifika användningsområden. Det är inte vanligt att vanliga privatpersoner använder en diskdesinfektor, utan den används oftast inom olika sektorer där det kan finnas smittorisk. Mer specifikt vad en diskdesinfektor är, vad du bör tänka på om du någon gång kommer i användning av en och vilka som använder sig av en diskdesinfektor kan vara fördelaktigt att veta ifall du stöter på en någon gång i ditt arbetsliv eller privatliv.

Vad är en diskdesinfektor?

Vad är nu då en diskdesinfektor? Det är egentligen en diskmaskin som är mer avancerad än en vanlig. Förutom att den kan diska och spola som en vanlig diskmaskin, så har den även en förmåga att desinfektera. Det kallas värmedesinfektion. Det tar längre tid för en diskdesinfektor än en spoldesinfektor för själva desinfektionsprocessen. Men samtidigt är en diskdesinfektor väldigt effektiv och ger en väldigt bra desinfektion och rengöring. Saker som brukar desinfekteras kan vara alltifrån använda skalpeller till provrör. Sådana saker som kan bära smitta helt enkelt, som sagt.

Att tänka på vid användning av en diskdesinfektor

För att en diskdesinfektor ska användas på bästa sätt och inget fel ska göras kan det vara bra att tänka på följande:

– Desinfektera inte mjuka material såsom till exempel tvättsvampar, cellplast eller tygmaterial.

– Använd förkläde och handskar om smutsigt eller använt gods ska omhändertas.

– Se till så att allt material som är rörformigt kan genomspolas.

–  Det är även viktigt att se till så att det finns tillräckligt med disk- eller sköljmedel i behållarna eftersom doseringen av medlen sker automatiskt.

– Efteråt är det viktigt att du har helt rena händer innan du börjar handskas med det rena materialet. Ta därför handsprit på händerna innan.

– När processen är klar ska godset vara torrt och rent.

– Det rena godset ska förvaras rent, dammfritt och torrt.

Vilka använder en diskdesinfektor?

Inom hälso- och sjukvården är det vanligast att det används diskdesinfektorer. Det är de branscher där de oftast används, men de används även på andra ställen. Finns det en risk för smitta, så sker det att en diskdesinfektor används. Det är därför det är så vanligt att de används inom bland annat sjukvården, där mycket av det använda materialet kan bära smitta. Då är det viktigt att desinfektera. Just en diskdesinfektor är ju en bra maskin för just det och även rengöring. Det går som sagt även att använda en spoldesinfektor. En diskdesinfektor är till för att desinfektera och rengöra glasgods, skålar, narkosutrustning och andra instrument.