Desinfektionsutrustning till arbetsplatsen

Med den rådande pandemin som mer eller mindre sätter skräck i världen, med många antal smittande och många dödsfall, är det inte konstigt att länder och regeringar tar till nya restriktioner och regler. Oavsett pandemi eller inte så kan det ändå vara klokt att ha en den desinfektionsutrustning på arbetsplatsen för att arbeta i förebyggande syfte mot olika typer av smittor.

Desinfektionsutrustning, – och medel kan hjälpa till att döda bakterier, sporer, mikroorganismer och i vissa fall även virus och det är så ledes en bra åtgärd att införa för den som vill hålla hela kontoret eller arbetsplatsen frisk.

Spraya desinfektionsmedel över stora ytor

En arbetsplats där många arbetar samt där det finns stora ytor som kan vara i behov av att desinficeras finns en mycket bra typ av desinfektionsutrustning som man kan använda. Med hjälp av ett speciellt munstycke kan man spraya det medel man önskar i ett jämt lager över alla typer av ytor – möbler lika väl som dörrar, handtag och annat.

Ställningar för handsprit

Handsprit är ofta räddaren i nöden – speciellt när världen befinner sig i ett sådant läge som nu, med ett elakt virus som härjar utan att någon vet hur eller om det någonsin kommer att få ett slut. Handsprit är bakteriedödande men det finns alltid en risk att ta i samma flaska som någon annan. En typ av desinfektionsutrusning som man kan se på nästan alla offentliga platser idag, på grund av den ovan nämna pandemin, är ställningar där man kan få handsprit doserat i sin hand utan att behöva röra flaskan.

Att ha en sådan på sin arbetsplats är bra både för anställda och besökare. Chansen att någon tar handsprit när det finns en sådan ställning är större än om man bara ställt fram en flaska på ett bord eller en bänk. En bra investering nu, men också i framtiden.

Mindre typer av desinfektionsutrustning som kan vara bra att ha

Vad man väljer att kalla för desinfektionsutrustning och inte är lite en smaksak. Det behöver inte vara avancerade apparater som man kan spruta medel med, eller självdoserande ställningat för handsprit – det kan lika gärna vara en båda fylld med dom mest basala produkterna för att kunna sterilisera en yta.

I lådan, eller kanske hyllan, kan man fylla upp med den desinfektionsutrustning man själva tycker är viktig. Tvål, handsprit, ytdesinfektionsmedel, trasor och annat som kan användas för att städa det där lilla extra borde finnas på alla arbetsplatser – kanske speciellt där hygienen inte alltid är den bästa.